Visszahívást kérek

Vélemények

Vezetőként fontosnak tartom, hogy rendszer automatikusan statisztikát készít a programot használó minden kollégáról, így a dolgozók heti-havi teljesítménye, a munkájuk eredményessége nyomon követhető. Polgár Ferenc ügyvezető igazgató
Polgár & Polgár Kft

Rendszeres, folyamatos használat esetén a kollégák egymással eltöltött egyeztetési ideje lecsökken. A feladatok, és azok felelősei egyértelműen meghatározhatók, nincs kommunikációs űr és a felelősségáthárítás is elkerülhető. Laki Zsolt értékesítési vezető
Pap Légtechnika Kft.

A megfelelő informatikai támogató rendszer kiválasztása nálam mindig időigényes és kicsit "nyögvenyelős" feladat . A Forest CRM-re azért esett a választás, mert itt nem éreztem ezt a terhet: gyorsan megértettem a rendszer működését, nagyon tetszett a funkcionalitás és a felület. Rubányi Tamás értékesítési vezető
Innotransz Mérnöki Iroda Kft.

Miután 4 másik rendszerrel összevetettük, kiderült, hogy ez a megoldás felel meg legjobban a 4-8 mobil értékesítőt és kiegészítő személyzetet alkalmazó divíziónknak. A call-centertől az üzletkötőig, illetve a vezetői ellenőrzésig jól használható eszközt ad a kollégák kezébe. Geyer Attila ügyvezető
PrestonPartner Kft.

Irodánkban napi 3-4 személyes ügyfél találkozó és 10-15 különböző ügyintézés valósul meg, így néha "nem látjuk a fától az erdőt", a Forest CRM rendszer használatával azonban mindent pontosan nyomom tudok követni.dr. Roczkó Zsuzsanna,
Roczkó Jogi Klinika, ügyvédi iroda

Adatvédelemi és Jogszerűségi Nyilatkozat

A https://app.forestcrm.hu/ felületen elérhető rendszer használatával kapcsolatban a Smiling Software Kft. (továbbiakban Szolgáltató) az alábbi nyilatkozatot teszi:

A regisztrációs lap kifejezetten rendszer szolgáltatásainak megrendeléséhez, illetőleg a szolgáltatás folyamatos teljesítéséhez szükséges adatokat tartalmazza.

Az itt megadott adatokat a Szolgáltató szigorúan bizalmasan kezeli, az adatokat harmadik személynek semmilyen körülmények között (jogszabály vagy hatóság által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget kivéve) nem továbbítja.

Az adatkezelés a Szolgáltató tulajdonában lévő web helyeken és szolgáltatásokon keresztül tárolt adatokra vonatkozik: személyes vagy egyéb azonosításra alkalmas adatok, értékesítési adatok, és üzleti adatok (továbbiakban együttesen: tárolt adatok)

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által feltöltött, és tárolt adatok között elhelyezett személyes adatokat (különösen: név, lakcím/ cégnév székhely, titulus) tárolni és kezelni, melyek tekintetében a vonatkozó speciális jogszabályi rendelkezéseket (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény) Szolgáltató betartja.

A Felhasználóra vonatkozó adatok a DoclerNet Hosting Kft.-től (1101 Budapest, Expo tér 5-7.; cégjegyzékszám: 01-09-186097; adószám: 24855608-2-42) bérelt szervereken kerülnek tárolásra.

A Felhasználási feltételek elfogadását és regisztrációt követően a Szolgáltató jogosult rögzíteni a Felhasználó személyes adatait a Szolgáltatás rendszerében. A személyes adatok e kezelésének célja, hogy a Szolgáltató a Felhasználási feltételekben rögzített jogait gyakorolhassa, és kötelezettségeit teljesíthesse. A Szolgáltató a szerződésszerű teljesítés érdekében jogosult feldolgozni a Felhasználó által rögzített személyes adatokat.

Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó/jelszavak védelme érdekében.

A Felhasználó bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának – a Szolgáltató működésén kívül eső – illetéktelen felhasználásával megvalósult hátrányos következményért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

A személyes adatoknak a Felhasználási feltételekben foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha a kár, az Felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, és ha a Szolgáltató a Felhasználási feltételekben és jelen Adatvédelemi és Jogszerűségi Nyilatkozatban foglalt rendelkezések szerint járt el.

A Szolgáltató a kezelt személyes Felhasználói adatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszereket csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. (lásd Felhasználási feltételek 6. pont)

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt tárolt adatok tekintetében a Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnését követő 60 nap elteltével telik le. A jogviszony megszűnésekor a Felhasználó írásbeli kérése alapján, a rendszerben tárolt adatokat Szolgáltató xlsx formátumban a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. Az adatok rendelkezésre bocsátása oly módon történik, hogy azokat a Szolgáltató a Felhasználó számára 30 napra elérhetővé, letölthetővé teszi. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait, a beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

A Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény, egyéb speciális jogszabályok, valamint Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett nyújtja a https://app.forestcrm.hu/ címen elérhető szolgáltatást.

Budapest, 2016. április 02.

Smiling Software Kft.
1028 Budapest, Kevélyhegyi u 4.